O hre

STROM POZNANIA

            vedomostný portál pre česko-slovenskú mládež

Strom poznania je projekt cezhraničnej spolupráce, ktorý realizuje MAS Partnerství venkova s občianskym združením Fabon z Dunajskej Stredy. Projekt je zameraný proti kultúrnej a jazykovej bariére medzi súčasnou slovenskou a českou mládežou. Česká a Slovenská republika si boli vždy kultúrne aj historicky veľmi blízke. V súčasnosti však už nastupuje generácia, ktorá stále menej rozumie jazyku toho druhého.

V rámci projektu vznikla unikátna webová dvojjazyčná vedomostná hra, ktorá má za úlohu hravou a interaktívnou formou učiť Slovákov česky a Čechov slovensky. Obsahuje široké spektrum otázok z prírodných aj humanitných vied so zvláštnym zameraním na slovenské a české reálie, ktoré majú mládeži okrem jazyka priblížiť aj kultúru susednej krajiny. V súčasnej dobe je hra rozširovaná aj o maďarskú jazykovú mutáciu.

Vedomostnú hru nájdete na www.wata.sk. Tu si môžete vyskúšať rýchlu hru bez registrácie, alebo sa môžete zaregistrovať a zbierať body. Môžete hrať proti počítaču, alebo zmerať si sily s ďalšími dvoma hráčmi naraz. Hra funguje na jednoduchom princípe s intuitívnym ovládaním a je teda určená pre všetky vekové kategórie od 6 rokov do 100 rokov.

Neváhajte a poďte si zahrať!

 

 

ŠKOLA HROU

Herná databáza obsahuje 18 000 otázok z oblasti zemepisu, dejepisu, prírodovedy, fyziky, chémie, matematiky a logiky, literatúry a hudby, športu a rekordov, všeobecných znalostí a zaujímavostí, Európskej únie a českých a slovenských reálií.

Obtiažnosť položených otázok si môžete upraviť podľa jednotlivých ročníkov od prvej triedy základnej školy cez úrovne ročníkov strednej skoly až po kategóriu dospelých.

Sami užívatelia môžu pridávať nové otázky do systému, ale tie sa v hre objavia až po ich schválení odborným garantom. Učitelia si môžu vytvoriť vlastnú databázu otázok podľa svojich výukových potrieb. Systém je možné využiť nielen pre voľný čas, ale aj ako zábavnú formu výukových materiálov.

Učiteľ môže do systému zadávať žiakom domáce úlohy. Vytvorí si zoznam otázok konkrétneho zamerania a určí termín, dokedy je třeba úlohu splniť. Po prihlásení do systému žiak ihneď vidí upozornenie, že dostal domácu úlohu. Keď sa blíži lehota splnenia, dostane ďalšie upozornenie, aby úlohu nezabudol.

Ani overovanie znalostí v škole už nemusí byť obávaným strašiakom. Učitelia môžu dávať žiakom testy z aktuálne preberanej látky, na ktorú sa žiaci môžu doma zábavnou formou pripraviť. Pohodlnejšie bude aj vyhodnotenie testov, koré zvládne systém automaticky. Školy si môžu organizovať rôzne tematicky zamerané olympiády vďaka možnosti nastaviť testy podľa ročníkov a jednotlivých predmetov. Systém zvládne aj testy zo všeobecných znalostiach, ktoré môžu byť nápomocné při príprave na rôzne typy prijímacích skúšok.