Olympiáda

Súťaž bude prebiehať formou olympiády na všetkých školách, ktoré sa prihlásia do súťaže. V tomto prípade prevedie hromadnú registráciu žiakov učiteľ.

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách – prvý stupeň (1. – 4. ročník) a druhý stupeň (5. – 9. ročník). Organizácia súťaže bude mať podobu niekoľkých vyraďovacích kôl – triedne, školské a medziškolské.

Triedne kolo bude prebiehať v rámci jednotlivých tried. Najlepší traja žiaci podľa počtu získaných bodov postúpia do školského kola. Školské kolo bude v rámci celej  školy len s rozdelením na prvý a druhý stupeň. Víťazi školských kôl a ďalší 4 najlepší z oboch vekových kategórií sa zúčastnia merania vedomostí v medziškolských kolách. Navzájom budú proti sebe hrať vždy zástupcovia jednej školy zo Slovenska a jednej z Česka.

Konečným víťazom i školám, ktoré zastupujú, budú odovzdané vecné ceny.